Eigenlijk was het de bedoeling dat hier uitgebreid komt te staan wat er bedoeld wordt met Site- & Horecaproducties. Vooralsnog is dat mislukt ;-).